Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden online veiling Stichting IT4Kids

 1. Aan enkele veilingitems kunnen door derden voorwaarden verbonden zijn — bijv. deelnamevoorwaarden. Je gaat daar op voorhand mee akkoord.
   
 2. lT4Kids heeft de inspanningsverplichting om te bemiddelen bij levering/organisatie van een veilingitembij/voor de winnende bieder.
   
 3. De betaling van het overeengekomen bedrag dient binnen 14 dagen onvoorwaardelijk aan lT4Kids tezijn voldaan. Er vindt geen restitutie plaats.
   
 4. Alle overeengekomen bedragen aangaande de veilingitems zijn inclusief BTW.
   
 5. De gewonnen kavels zijn 1 jaar geldig (tenzij dat niet van toepassing is).
   
 6. Door deelname aan de veiling ben je bekend en akkoord met deze spelregels.